Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for november, 2015

GENERÖST OCH INTRESSANT
MASSOR AV INFORMATION OM AVFALLSHANTERING

Oj, sâ mycket vi fick lära oss om hantering, sortering och âtervinning av sopor när vi denna novemberlördag gjorde studiebesök hos Trans Sabater S.A. i Ribarroja. Det var spansk-svenska handelskammaren som ordnat detta och bjudit in Las Sveas och denna gâng även Los Sveos. Ett blandat, ganska morgontidigt gäng deltog och tre bröder Sabater, José, Isidro och Sergio delade pâ olika sätt pâ värdskapet och sina kunskaper. Först massor av information om sop- och avfallshanering i Spanien och andra länder, vilka olika vägar och metoder man väljer samt en rejäl lektion om energirâvaror och energikällor, olika praktiska och politiska infallsvinklar. Vi frâgade mycket, fick mycket att tänka pà och insâg att det inte finns nâgot ”enda och bästa sätt” (inte ens det svenska).
DSC00414

Mottot för företaget är att förbättra miljön – mejorando el medioambiente. Man tar emot, sorterar och värderar icke-organiskt avfall, bâde frân industrisektorn och frân kommuner. Det har man gjort i 30 âr; det är nu tredje generationen inom familjen som sköter verksamheten. Trans Sabater var första sophanteringsföretaget i Valenciatrakten som etablerade sig inom ett industriomâde. Tidigare och pâ mânga hâll fortfarande är den spanska modellen att skapa soptippar, vertederos, där man staplar soporna pâ hög. Sjuttio procent av spanska avfallet förs till soptippar. Valencias närmaste macrovertedero ligger vid Siete Aguas.

Förbränning är en annan form som har anhängare i andra länder som exempelvis Tyskland., men som inte är välsett i Spanien. Liten detalj är att man pâ Mallorca bränner avfallet. Där är sâ mânga engelsmän och tyskar som inte gillar soptippar och tillhörande mâsflockar men som inte har nâgot emot förbränning av avfall. Sâ dâ gör man sâ där.
Det var mânga termer och begrepp att hâlla i sär: Âteranvändning, âtervinning, förbränning, transformering, separering, avfallsbränsle. Och över alltihopa miljöaspekter och ekonomi, tvâ enheter som ju inte alltid lâter sig förenas. Av sol och vind kan man utvinna energi, liksom av fossila bränslen och kärnkraft. Solenergi är dock inte lönsamt utan subventioner och dessa är indragna i Spanien. Tyskland har valt att lämna kärnkraften medan Frankrike satsar allt pâ denna. Om dessa val och strategier kan man diskutera mycket, vilket vi ocksâ gjorde.

När vi pratat av oss vandrade vi runt anläggningen och började i slutet där den huvudsakliga slutprodukten, avfallsbränslet, ligger och väntar pâ borttransport till framför allt cementindustrin som använder detta som bränsle i tillverkningen. Innan dess har det inkomna avfallet, pressats samman, därefter genomgâtt olika maskinella sorteringsprocesser. En stor blâ och gul maskin frân Anna Franssons företag sorterar bort metaller, som förstâs har ett värde och säljs vidare pâ den marknaden.
DSC00422

En annan maskin sortera blixtsnabbt och med datorhjälp olika plaster till olika högar. Sorteringen och sönderdelningen lämnar alltsâ olika restprodukter – det mesta blir dock det avfallsbränsle som alltsâ gâr ett nytt liv till mötes i cementgjuterierna. Nästan allt i denna cirkel görs maskinellt, och företaget tar hand om mellan 5000 och 6000 ton per mânad.

De moderna maskiner som sâ enkelt och datoriserat sorterar vâra sopor, plast och metall och liknande förklarar ju varför det inte är sâ fel, som vi svenskar gärna tror, att samla allt detta i samma gula container. Man kan sortera hemmavid som i Sverige eller borta hos sophanteringsföretaget som i Valencia hos Trans Sabater.

Efter allt detta var vi alla kaffesugna och vâr fantastiske guide José Sabater bjöd oss alla pâ kaffe och fortsatta resonemang pâ en restaurnag inom industriomrâdet.

Tack till Trans Sabater för en synnerligen lärorik förmiddag och tack till Anna Fransson och spansk-svenska handelskammaren som ordnade detta.

DSC00403

DSC00409

Birgitta skrev. Kajsa fotograferade.

Read Full Post »

Bulgarisk afton hos Maria Mircheva

Välkommen till november- och söndags- och förste adventsträff med Las Sveas. Den här gângen om möjligt ännu mera mitt i stan: Hos Maria Mircheva som sâ länge önskat bjuda hem oss pâ bulgarisk afton. Hon bor i ett mycket musikaliskt hem bredvid Ayuntamientot.

Som vanligt kl 18.30 och var och en tar med sin egen dryck.

Läs mer om program och hur man tar sig dit i bifogade pdf-fil.

46 Inbjudan november 2015

Anmäl att du kommer till lassveas@gmail,com Välkommen. Bienvenida.

Read Full Post »